JAPE

Produkter

JAPE GRÖN-FRI
Effektiv mot alger och lav. För alla ytor utomhus såsom fasader, tak, marksten m.m. Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år.

JAPE PRICK-FRI

Prick-Fri är ett effektivt medel mot mögel och alger på målade, oljade och obehandlade träytor utomhus. Prick-Fri kan användas på alla färgtyper. Påverkar inga byggnadsmaterial negativt. Etsar ej mineraliska material. 

JAPE MÅLNINGSTVÄTT

För tvättning av fasader och andra ytor innan målning, t.ex. vindskivor, staket, underslag, snickerier, dörrar portar, fönster mm. Även till övrig rengöring av hårt nedsmutsade ytor ute och inne.

JAPE UNDER-HÅLLNINGSTVÄTT
Milt pH-neutralt rengöringsmedel som effektivt löser och avlägsnar fett, smuts, rester av mögel etc. Underhållstvätt används för fasader av trä, puts, tegel eller plåt samt andra byggnadsdelar såsom vindskivor, staket, underslag, snickerier, dörrar, portar, fönster, markiser, trädgårdsmöbler m.m. Även till övrig rengöring av måttligt nedsmutsade ytor ute och inne.

REDO TRÄ-RENT

Tvättmedel för rengöring av oljade eller trärena ytor. Genom borstning avlägsnas lösa UV-skadade träfibrer. För obehandlade eller oljade träytor utomhus som behöver rengöras, såsom trallgolv, utemöbler, träpaneler, dörrar, portar, utvändiga båtsnickerier etc. Lämplig för alla träslag, tryckimpregnerat, ädelträ, tropiska träslag och träkomposit.
Biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel. Undvik behandling i direkt sol eller på solvarma ytor.

JAPE MÖGEL-FRI

Mögel-Fri är ett effektivt medel med liten miljöpåverkan. Mot mögel, ytlig blånad på trä, betong, puts, gips mm inomhus och utomhus. För användning i t ex vindar, krypgrunder, källare, badrum, väggar, bjälklag mm. Mögel-Fri tar även i de flesta fallen bort lukt av mikrobiell påväxt. Långtidsverkande, kan med fördel användas i förebyggande syfte. Innehåller UV-aktiva ämnen för okulär ytkontroll. 

Värmdö Färgbod
Fenix Väg 16, 134 44 Gustavsberg
mail@varmdofargbod.se
08 - 570 333 30